ALL About EF

Goal–Directed Persistence (การมุ่งเป้าหมาย) เป็นทักษะสมองที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของชีวิต ถ้าลูกของเราไม่มีความมุ่งมั่นพากเพียร ชีวิตข้างหน้ามีปัญหาแน่
คนที่คิดเป็น ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนและจัดระบบมาตั้งแต่เด็ก
ทักษะ EF ด้านการริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คืออะไร  สำคัญอย่างไรต่อชีวิต
จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าลูกเรา”หัวสี่เหลี่ยม” ไม่รู้จักการยืดหยุ่นพลิกแพลง
ชีวิตลำบากแน่ถ้าเลี้ยงลูกแบบยั้งคิดไตร่ตรองไม่เป็น (Inhibitory Control )
Working Memory (ความจำเพื่อใช้งาน) คือ อะไรสำคัญแค่ไหนกับชีวิตของเรา
Page 1 of 2