Wednesday, 19 August 2015 10:52

ทำไม Plan and Organize จึงส่งผลต่อความสำเร็จของชีวิต

(5 votes)

คนที่คิดเป็น ทำเป็น ต้องได้ฝึกฝนเรื่องการวางแผนและจัดระบบมาตั้งแต่เด็ก

 

 

ทุกวันในชีวิตเราต้องมีการวางแผนและจัดการเรื่องต่างๆ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่

 

Planning คือ การวางแผนวางกระบวนการขั้นตอนที่จะไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมองเห็นภาพรวม แล้วนำเอาส่วนประกอบสำคัญต่างๆ มาเชื่อมต่อกัน มีการจัดลำดับความสำคัญแยกแยะทำก่อน-หลัง จัดทำตารางเวลาการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ เพื่อใช้แผนเป็นเครื่องมือกำกับการทำงานไปจนถึงความสำเร็จที่ตั้งไว้

 

คนที่วางแผนเก่ง มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมได้ดี เห็นรายละเอียดแต่ละช่วงแต่ละขั้นตอน และเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าได้ สามารถคาดการณ์ในอนาคตได้ หากมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาก็สามารถวางแผนที่จะรับมือป้องกันล่วงหน้าได้

 

Organizing คือ ความสามารถในการจัดระบบให้ดำเนินการตามแผนการที่วางไว้ ตั้งแต่การแตกเป้าหมายที่ตั้งไว้ เป็นขั้นตอนย่อยๆ จัดกระบวนการต่าง เช่น ระบบเวลา ทรัพยากรพื้นที่วัตถุสิ่งของต่างๆ กำลังคนวางระบบกลไก และนำไปสู่การดำเนินการตามแผน ตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดหมายปลายทาง รวมไปถึงการประเมินผลงาน 

  

ทั้ง Planning and Organizing เป็น ‘ทักษะสมอง’ คือเป็นสิ่งที่ปลูกฝังสร้างไว้ในสมอง ได้ฝึกนานๆ เข้าก็จะเกิดเป็นลักษณะนิสัย เป็นทักษะ ทำได้อย่างคล่องแคล่วชำนาญ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าเป็นการสร้างฮาร์ตแวร์ของสมองไปด้วย เด็กที่มีทักษะ Planning และ Organizing จะเป็นคนทำงานเก่ง ทำงานเป็น มองงานออก และทำให้งานสำเร็จได้

มีข้อสังเกตว่า เด็กที่โตมากับการทำงานบ้าน พ่อแม่ใช้ทำงานบ่อยๆ หรือที่บ้านค้าขาย  เด็กเหล่านี้จะวางแผนเป็น ทำงานเป็น รู้วิธีทำงาน จัดการสิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพไปจนโต

 

 

คำสำคัญของ Planning and Organizing = วางแผนและจัดระบบดำเนินการ ได้แก่

 • วางแผน
 • จัดลำดับความสำคัญ
 • จัดระบบ
 • ดำเนินการ
 • บริหารเวลา
 • ประเมินผล

 

  คำคม:
 • “คนที่วางแผนเก่ง มักจะเป็นคนที่มองภาพรวมได้ดีและเห็นรายละเอียดชัดมักเป็นคนที่สามารถมองไปข้างหน้าคาดการณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไร”

2 comments

 • Comment Link Wilai Sunday, 08 January 2017 15:28 posted by Wilai

  เราจะมีเด็กๆที่มุ่งมั่นทำกิจต่างๆได้สำเร็จ

 • Comment Link Chutima Harasarn Thursday, 11 August 2016 22:16 posted by Chutima Harasarn

  การถูกฝึกตั้งแต่เด็กๆสามารถมีพัฒนาการที่ดีได้ สำคัญที่พ่อแม่ค้องเข้าใจ ใจเย็นและส่งเสริมลูก