Wednesday, 19 August 2015 09:44

ความยั้งคิด สำคัญต่อชีวิตแค่ไหน

(3 votes)

ชีวิตลำบากแน่ถ้าเลี้ยงลูกแบบยั้งคิดไตร่ตรองไม่เป็น (Inhibitory Control )

 

เคยเห็นหรือได้ยินข่าว“รถที่เบรกแตก” ไหม นั่นล่ะ คนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ ก็เป็นอย่างนั้น

 

“อุบัติเหตุชีวิต” จาก “เบรกชีวิตแตก” นั้น เกิดได้ง่ายมาก เพราะถ้าขาดความยั้งคิดไตร่ตรองก็อาจทำสิ่งใดๆไปโดยไม่คิด มีปฏิกิริยาตอบโต้สิ่งต่างๆ ไปแบบฉับพลัน ไม่คิดหน้าคิดหลัง ซึ่งผลที่ตามมาก็อาจสร้างปัญหาให้ตัวเองได้ไม่ว่าในระยะสั้นหรือระยะยาวInhibitory Control หรือ การยั้งคิดไตร่ตรอง คือ ความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม  สามารถกลั่นกรองความคิดและแรงเร้าต่างๆ จนต้านหรือยับยั้งสิ่งยั่วยุ ความว้าวุ่น หรือ ความเคยชินต่างๆ ได้ คิดก่อนแล้วจึงทำ หรือ พูดกำกับควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ในกาลเทศะที่เหมาะควร

 

ทักษะการยั้งคิดไตร่ตรอง จะช่วยให้เราชั่งใจ เลือกตัดสินใจว่า สิ่งใดควร ไม่ควร สิ่งใดสำคัญกว่าและกำกับการกระทำตัวเองได้ ช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก โดยไม่คิดอะไรช่วยให้เราพูดในสิ่งที่ควรพูด ทำในสิ่งที่ควรทำ และเมื่อเกิดอารมณ์โกรธเกรี้ยว เร่าร้อน หงุดหงิด ก็ช่วยให้เราคุมตนเองได้ แม้เมื่อมีความวุ่นวายใจก็ละวางได้ ไม่ตามใจตามอารมณ์ตัวเองจนสามารถทำการงานต่างๆ ที่ควรทำได้สำเร็จลุล่วง

 

ถ้าอ่อนทักษะด้านการยับยั้ง หรือคิดไตร่ตรอง ก็มักจะเป็นคนที่วู่วาม หุนหันพลันแล่น ทำอะไรก็มีปัญหากับคนอื่นง่าย อดทนรอคอยไม่เป็น ไม่เคารพกฎ กติกา ห้ามใจตนเองไม่อยู่ ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ยาก

คำสำคัญของ Inhibitory Control หรือยั้งคิดไตร่ตรอง ได้แก่

  • หยุด!! เพื่อคิดก่อนทำหรือพูด
  • ชั่งใจ พินิจพิจารณา
  • ยับยั้งความอยาก (อดเปรี้ยวไว้กินหวานได้)

ข่าวร้ายๆ ที่เราได้ยินได้ฟังกันทุกเมื่อเชื่อวันนั้นน่ะ  ส่วนใหญ่ก็มาจากการขาดการยั้งคิดไตร่ตรองนั่นเอง

 

    คำคม:
  • “คนที่ขาดความยับยั้งชั่งใจ จะเหมือน ‘รถที่ขาดเบรก’เกิด‘อุบัติเหตุชีวิต’ได้ง่ายมาก”

    “ทักษะสมองด้านยั้งคิดไตร่ตรอง (Inhibition) จะช่วยป้องกันเราจากการเป็นสัตว์โลกที่มีแต่สัญชาตญาณและทำทุกอย่างตามที่อยาก ให้เป็นมนุษย์ที่รู้คิด มีเหตุมีผล มีกฎ กติกา”