EF For Parent

วิธีเสริมสร้างสมาธิจดจ่อให้ลูกวัยอนุบาล เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้และทำงานสำเร็จ
เด็กเล็กๆ ยังไม่สามารถมีสมาธิจดจ่อกับอะไรได้ไม่นาน อย่างไรก็ตาม เด็กเล็กๆ วัยอนุบาลโดยธรรมชาติพัฒนาการแล้ว ก็พอจะมีสมาธิจดจ่อได้บ้างระดับหนึ่ง
วิธีฝึกลูกวัยอนุบาลให้คิดพลิกแพลงแก้ปัญหาเก่ง
วิธีการใช้เสียงเพลง ดนตรี การเคลื่อนไหวเข้าจังหวะ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความจำ (Working Memory) และความคิดยืดหยุ่นสร้างสรรค์ให้ลูก
วิธีดูแลอารมณ์ลูกเพื่อให้ EF พัฒนา เด็กที่มีพัฒนาการทางอารมณ์ที่ดีจะกำกับควบคุมตัวเองได้ดี มีความยับยั้งชั่งใจ มีสมาธิจดจ่อต่อการเรียนรู้
พัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กวัยอนุบาล รู้จักอารมณ์ต่างๆ และสามารถควบคุมอารมณ์ได้บ้างแล้ว